Yellowtail Carpaccio 14.00

Yellowtail, Jalapeno, Olive Oil, Citrus, Cilantro, Seasalt.